ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

Pin location สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Salary : เงินเดือนตามตกลง
Number of positions : อัตรา 1

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในและนอกองค์กร
 2. รวบรวม บันทึก จัดเก็บ ข้อมูลต่างๆทั้งด้านยอดขาย ด้านคลังสินค้าและงานด้านอื่นๆโดยใช้โปรแกรม Word, Excel
 3. ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้า Online ของบริษัทฯทุกช่องทาง เช่น Website, Facebook, IG, JD online, Central Online, Robinson Online, Shopee, Lazada และรู้เรื่องระบบหลังบ้านเป็นอย่างดี
 4. ติดตามข่าวสาร รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวโน้มการตลาด Online เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯได้
 5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานให้แต่ละฝ่าย ทั้งฝ่ายขาย บัญชีและคลังสินค้า
 6. สรุปยอดรายงานขายสินค้า ควบคุม ดูแลสต้อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลส่ง Report ให้ผู้บังคับบัญชาได้
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง อายุ 29-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด online หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้าน Marketing Online อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป(หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าน online จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสนใจในงานการตลาด Online และมีความรู้ ความเข้าใจในงานขาย สินค้าแฟชั่น/การขายปลีก
 • มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และตรงต่อเวลา
 • มีความสามารถในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถใช้ computer และโปรแกรมพื้นฐาน
 • Microsoft office, Ms Outlook, Photoshop ได้ ในระดับดี และอุปกรณ์สำนักงานได้
 • สามารถ ยิงแอดโฆษณา Facebook TikTok ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. หยุด เสาร์ อาทิตย์

ติดต่อ

ฝ่ายทรัยยากรณ์บุคคล
โทร : 094-215-7190
อีเมล : admin@seven-step.com


สนใจสมัครงาน โทรเลย

แฟชั่น ดีไซน์เนอร์ / Fashion Designer


Pin location สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Salary : เงินเดือนตามตกลง
Number of positions : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่นผู้หญิง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. มีทักษะการ Matching สีต่างๆในการออกแบบกระเป๋าได้เป็นอย่างดี
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนองานได้ตาม concept หรือตามความต้องการของตลาด
 4. Research และ Update เทรนใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อเสนองานแก่บริษัทฯได้
 5. มีโอกาสได้ไปอธิบายแบบให้กับโรงงานที่ต่างประเทศได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบรองเท้า กระเป๋า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop AI หรือโปรแกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง(สามารถไดคัทภาพ และแต่งภาพได้)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และอุปกรณ์สำนักงานได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศหลายๆวันได้
 • มีมนุษณ์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ทำงานในวันหยุดได้เป็นบ้างครั้ง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. หยุด เสาร์ อาทิตย์

ติดต่อ

ฝ่ายทรัยยากรณ์บุคคล
โทร : 094-215-7190
อีเมล : admin@seven-step.com


สมัครงาน โทรเลย