บทนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการซื้อ-ขายสินค้าบนเว็บไซต์ www.playboybagthailand.com ที่ดำเนินการ
โดย Seven Step Co.,Ltd. ซึ่งได้ตกลงให้บริการกับคุณ (เรียกว่า “เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ กรุณาหลีกเลี่ยงหรืองดใช้บริการเว็บไซต์ หากคุณเข้าใช้บริการหรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดการใช้งานโดย Seven Step Co.,Ltd
 

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์และคำอธิบายสินค้า

ไม่ว่าเราจะสร้างข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ให้อัพเดทมากที่สุด แต่ทาง Seven Step Co.,Ltd. หรือผู้ที่ให้บริการทำเนื้อหาก็ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นหรือรับประกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก บอกเป็นนัยยะทางกฎหมาย ถึงลำดับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงข้อมูลด้านราคา ข้อมูลจากการค้นคว้า ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้จะไม่มีผลผูกมัดจากข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์

Seven Step Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากคุณพบข้อผิดพลาดของข้อมูลบนเว็บไซต์เรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 1. เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน ที่ทาง Seven Step Co.,Ltd. ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
 2. ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองบนแพลตฟอร์มของ Seven Step Co.,Ltd.
 3. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร และภาพ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Seven Step Co.,Ltd.
 4. Seven Step Co.,Ltd. มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขายบนแพลตฟอร์มของ Seven Step Co.,Ltd.
 5. หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของ Seven Step Co.,Ltd. กรุณาติดต่อมาที่ศูนย์บริการลูกค้า เบอร์โทร. 02-533-3601 ถึง 3 ต่อ 21

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ Seven Step Co.,Ltd. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการแต่ลิงค์เหล่านี้จะอยู่นอกเหนือการควบคุมและดูแลของ www.playboybagthailand.com และไม่ได้มีการรับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่อนุญาตให้คุณสร้างลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อใช้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราและ เว็บไซต์เหล่านั้น โดยไม่ได้มีการขออนุญาตจาก Seven Step Co.,Ltd. เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน หากคุณต้องการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยตรง

การอภิปรายสาธารณะและการส่งข้อมูลของผู้ใช้

Seven Step Co.,Ltd. ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้มีการนำเสนอลงบนพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเว็บ บอร์ด ทุกหน้าบนเว็บไซต์ และพื้นที่สาธารณะใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ไม่ว่าจะส่งมาจากคุณหรือ ผู้ใช้คนอื่น ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ตรวจสอบ หรืออนุมัติจาก Seven Step Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลบเนื้อหาที่คุณส่งหรือได้ทำการโพสต์ไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเรามีความคิดเห็นว่าคุณอาจจะมีเจตนาที่ไม่ดี อาจไม่ได้จำกัดเพียงแต่เจตนาดังต่อไปนี้
  1. ข้อความหรือเนื้อหาใดๆที่เป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย หรือละเมิดสิทธิของ ผู้ใช้ท่านอื่น
  2. การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นการให้ร้าย ลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมาย
  3. การเผยแพร่และอัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ รวมถึงซอฟท์แวร์และโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของ Seven Step Co.,Ltd. หรือระบบคอมพิวเตอร์
  4. ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Seven Step Co.,Ltd.
  5. การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการทำการตลาดหรือการสนับสนุนการขายซึ่งมีเจตนาเพื่อเป็นการชักจูงทางธุรกิจ

สมาชิกภาพ

เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Seven Step Co.,Ltd.จะไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายของเรา รวมถึงสมาชิกที่ทาง Seven Step Co.,Ltd. ได้เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับสิทธิ์ให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผล
ให้มีการระงับบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้

การใช้งานเว็บไซต์ของ Seven Step Co.,Ltd. คุณจะต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทย และหากSeven Step Co.,Ltd. ได้ทำการส่งคำร้องขอไป คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตนเองตามความจริงและถูกต้อง หากคุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Seven Step Co.,Ltd. มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ รวมถึงปฏิเสธการรับคุณเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานในอนาคต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

Seven Step Co.,Ltd. มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์และไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการลงข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด การลงรายละเอียดที่ผิด ฯลฯ) หากมีกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและคุณได้ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว Seven Step Co.,Ltd. จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มตามจำนวนราคาสินค้าในรายการสั่งซื้อนั้นๆ
 

การใช้งานอันไม่เหมาะสม

คุณยินยอมที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์ของ Seven Step Co.,Ltd. ในการส่งหรือโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ เป็นการเหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา หรือละเมิดกฎหมายใดๆ หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา รวมถึงรูปภาพใดๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นทาง Seven Step Co.,Ltd.ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย อันประกอบด้วย ค่าเสียหายและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นกับทาง Seven Step Co.,Ltd.
 

การรับประกัน

Seven Step Co.,Ltd. ไม่ขอรับประกัน หรือรับรอง (ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตาม) เว็บไซต์ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณและบริษัท หรือสื่อหรือข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเรา
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

Seven Step Co.,Ltd. ขอปฏิเสธในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งผลลัพธ์ที่อาจเกิดจากการเข้าถึงและการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลบริษัทคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา Seven Step Co.,Ltd. หรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทางกฎหมายต่อคุณ ที่ได้รับความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด และการกระทำใดๆที่เกิดจากความเชื่อถือ จากความบังเอิญ หรือจากเหตุผลการขาดประสิทธิภาพ การขัดจังหวะ หรือการยกเลิก
 

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานทุกท่านจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ Seven Step Co.,Ltd. (หรือพนักงาน ผู้บริหาร) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อความเสียหาย และจำนวนเงินที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานเนื่องจากการกระทำที่ผิด
 

การใช้งานเว็บไซต์

Seven Step Co.,Ltd. ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาใดๆที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เหมาะกับการนำไปใช้ในขอบเขตกฎหมายอื่นๆ (นอกเหนือจากสหราชอาณาจักรไทย) เมื่อคุณเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ จะถือว่าคุณยอมรับและรับประกันต่อ Seven Step Co.,Ltd. ว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา
 

ทั่วไป

  1. เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดในการให้บริการของเว็บไซต์ www.playboybagthailand.com นี้เป็นข้อตกลงที่ ถูกต้องและเด็ดขาดระหว่างคุณและ Seven Step Co.,Ltd. ที่เกี่ยวจากการที่คุณเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งคุณและ Seven Step Co.,Ltd. จะไม่มีการผูกมัดหรือเป็นนัยยทางสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกจากจะมีการกล่าวถึงไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์เราฉบับนี้ใช้เพื่อแทนที่สัญญา การยอมรับ ความรับผิดชอบในฉบับก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นทางลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตาม
  2. Seven Step Co.,Ltd. อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเวลา เราถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
  3. กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือประกาศ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อผู้ใช้ได้ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ จะถือเอาเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องในส่วนนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก
  4. การถือครองสิทธิ์ Seven Step Co.,Ltd. มีสิทธิ์ในการยกให้ โอนสิทธิ์ หรือ มอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมด
   ในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามก็ได้
  5. การเป็นโมฆะของบางส่วน ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศ หากมีข้อกำหนด เงื่อนไข หรือนโยบายใด ซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับได้ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก ใช้การไม่ได้ การผิดกฎหมาย การไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใด หากศาลหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ จะถูกปฏิบัติเหมือนข้อนั้นๆ ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาก่อน ในส่วนของเงื่อนไข นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
  6. กฎหมายที่บังคับใช้ เงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย โดยไม่มีผลกับหลักการกฎหมายที่ขัดแย้งกัน ซึ่งคุณจะยอมรับอำนาจตัดสินที่เด็ดขาดจากศาลฎีกาประเทศไทย ไม่ว่าจะในแง่ของข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
  7. หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และความกังวลใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขข้อกำหนด และคำประกาศ หรือแนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราได้ทันที

การสิ้นสุด

คุณจะยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และมีการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก หรือเมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดย Seven Step Co.,Ltd. โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ์ การจำกัดหนี้ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและทั่วๆ ไป จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์หลังการสิ้นสุด

การคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากสินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง ทันทีที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้อีก การขอคืนสินค้านั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานตามหลักความจริงเป็นกรณีไป ซึ่งเราจะพยายามทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดภายใต้เหตุและผล เราไม่สามารถทำการคืนเงินได้นอกจากว่ามีความผิดพลาดหรือความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการสั่งซื้อ
 

เครดิต

การสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.playboybagthailand.com รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ นั้นเป็นความลับของ Seven Step Co.,Ltd. ซึ่งบริษัทฯมีสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ความเป็นส่วนตัว

ส่วนของการให้บริการจัดส่ง เราพึงตระหนักดีว่าเรามีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ และเรายังคงปฏิบัติตามบทบัญญัติ ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ตลอดเวลา ในการเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยเราได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ที่ลูกค้าให้ความยินยอมตามความเหมาะสม
  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางโลจิสติกส์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
  2. ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามีความถูกต้องและไม่เก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น ข้อมูลจะถูกทำลายทิ้งตามระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลภายในของเรา
  3. ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกใช้งาน ณ เวลาเก็บรวบรวม
  4. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผลหรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ
  5. ลูกค้ามีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลของตนเองที่เราเก็บรักษาไว้ โดยการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลจะเป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้น